Bieżące Warunki Przewozowe OPWS i OPWP

Polska Izba Spedycji i Logistyki opracowała w 2010 r. kolejną wersję Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych, które są umownym wzorcem przy zawieraniu umów spedycji. Zostały one zatwierdzone przez Radę PISiL uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. Poprzednia edycja miała miejsce w roku 2002. Bieżąca wersja (2010) OPWS liczy 31 paragrafów i jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, a my udostępniamy ją do pobrania w poniższym odnośniku.
Pobierz OPWS 2010 – pobieranie bezpośrednio ze strony EMKA-SPED (w przyjaznym formacie do wydruku – 2 str./ark. A4)
Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 – na stronie PISiL

Witryna Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

W celu unikania nieporozumień przez nieprecyzyjne, a czasami wręcz nieuczciwe warunki i klauzule zawierane w zleceniach przesyłanych do przewoźnika, opracowano Ogólne Warunki Przewozu 2016. Odpowiednie zapisy są dostępne poniższych odnośnikach do odpowiednich stron.
Ogólne Warunki Przewozu 2016 (OWP 2016)

Witryna internetowa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych